Samtliga profiler i vårt ledstångsprogram kan tillverkas med avslut, böjar och vinklar. Det finns inga begränsningar vad gäller osymmetriska böjvinklar eller spår för plattjärn i dessa. Kontakta oss så berättar vi mer om våra produktionsmöjligheter.

Typ Benämning
Avslut typ B
Avslut typ C
Avslut typ D
Avslut mot vägg
Avslut med beslag
Vinkelger
Planböj
Lodböj
Avslutskrycka