C&D Snickeris resa började 1988 i en snickeriverkstad utanför Falköping. Två personer med en extraordinär känsla för trä startade snickeriverksamhet. Om förhållandena från början var enkla var affärsfilosofin desto mer ambitiös: att göra specialsnickerier som genomsyrades av högt kvalitetstänkande, för att på så sätt få jobba med de mest exklusiva, krävande och framförallt roliga uppdragen.

Idag, två decennier senare, är C&D Snickeri ett av Sveriges största snickerier. De ursprungliga 50 kvm verkstad har blivit 4.000 kvm egen produktionsanläggning. Våra uppdrag passerar genom en trimmad organisation. Vi erbjuder professionell och personlig projektledning genom alla faser: från kalkyl och beredning till snickeriproduktion, ytbehandling och montering på objektet genom våra resande montörer. I Sverige såväl som övriga Europa.

Våra uppdrag varierar mellan allt från trappor med avancerad design till omfattande specialinredningar. Bland uppdragsgivarna finns Sveriges främsta arkitekter och medvetna privatkunder. Vi driver utvecklingen av bearbetning av nya material och vi vill samtidigt göra våra uppdragsgivare medvetna om våra möjligheter att bearbeta och kombinera material som sten, glas, komposit, metall, brand- och ljudklassade material etc – egenskaper som skiljer oss från de traditionella snickerierna. Våra affärssegment är indelade i följande tre områden:

    • Living: inredning för privata miljöer
    • Public: helhetslösningar för offentlig miljö
    • Office: kontorsinredningar, mötesplatser och profilmiljöer

Företagets branta utvecklingskurva har väckt uppmärksamhet. Dagens Industri utsåg under flera år C&D Snickeri till ett av årets ”gasellföretag”. Företagets ägare Daniel Johansson blev regionsfinalist i ”Årets Gnosjöare” under 2002 och utnämnd till ”Årets företagare” i Falköping år 1993.

C&D Snickeri är ett av sju medlemsföretag i Woodcraft Network – ett samarbete mellan träförädlande företag i en av Sveriges mest träindustritäta regioner. Vårt syfte är att intressera människor för branschen och verka för att det finns utbildningar som säkerställer en god tillgång av kompetent arbetskraft.