Kvalitets & miljöpolicy

C&D Snickeri är Sveriges mest utpräglade designsnickeri. Vi är specialister på unika inredningar till privatboenden, offentliga miljöer och kontor. Vi driver bearbetningen av nya material i den moderna snickeriproduktionen och vårt mål är att förädla våra kunders idéer genom kreativt samarbete. Vi levererar helhetslösningar – från uppmätning till produktion och montering på objekt.

Rätt från oss

Vårt mål är att alltid motsvara kundens kvalitetsförväntningar. Det innebär att vi skall upprätta tydliga kvalitetsmål samt driva ett konstant förbättringsarbete som involverar hela vår personal. Att vi kontrollerar och optimerar våra processer och att allt annat än rätt kvalitet medför en åtgärd från oss. Vi är specialister med många års erfarenhet och det är vårt ansvar att nå rätt kvalitet på det vi levererar.

Rent samvete

Allt vi producerar och bearbetar innebär en miljöpåverkan – som vi har möjlighet att minimera. Därför skall C&D Snickeri arbeta efter tydliga miljömål där vårt miljöarbete ständigt förbättras. Vi skall förebygga föroreningar av miljön samt följa miljölagar och krav. I vårt miljöarbete är hela vår personal delaktig. Alla kan bidra i arbetet med att identifiera miljöproblem och bidra med idéer om hur vi kan minska dessa.