Varför vi är den du söker.

I en undersökning bad vi ett antal av landets arkitekter svara på vad de tyckte var viktigast vid valet av leverantör av specialsnickerier. Resultatet blev uppmuntrande: C&D Snickeris uppdragsgivare förknippar företaget med leverans i tid, proffsighet, kreativitet och kvalitet.

Nu vill vi förklara inte bara varför vi vill, utan även hur, vi motsvarar dina förväntningar.

Vi är kreativa

Vi har under mer än 20 år arbetat sida vid sida med några av Nordens ledande arkitekter. Erfarenheten har gett oss en god förståelse för arkitektens kreativa process, men också för hur vi kan tillföra ny energi till den. Det gör vi genom specialkompetens inom relevanta områden, genom materialkännedom, genom ett brinnande engagemang och en vilja att alltid prestera bättre.

Vi är självständiga

Till skillnad från andra aktörer i vår bransch har vi valt att lösa det mesta vi kan under eget tak. Från idéarbete, uppmätning, kalkyl och beredning – till bearbetning av material (ett flertal utöver trä), snickeriproduktion, ytbehandling och montering på objektet. Det ger oss kontroll över processen.

Vi gillar att prata

När frågorna uppstår vill vi ge svaren. Vi erbjuder arkitektsupport via telefon, vi föreläser på landets arkitektutbildningar och vi är ensamma om att erbjuda kostnadsfria utbildningsdagar om val och bearbetning av nya material. En bra dialog med dig som uppdragsgivare inspirerar oss i arbetet och det är ett utmärkt sätt att förebygga missförstånd. I vår undersökning fick vi högsta betyg för bemötande – testa oss gärna!

Vi gillar alternativen

Vår stora styrka är vår förmåga att hantera olika material. Vi bearbetar och kombinerar material som sten, glas, komposit, metall, brand- och ljudklassade material. C&D Snickeri är en certifierad Corian- och Resopalproducent.

Vi förstår konstruktion

Syftet med en ingenjör är att få konstruktionsproblem lösta på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Därför har vi flera. Beredda att assistera eller vägleda dig till en vinnande lösning.

Vi levererar i tid

I vår arkitektundersökning förknippas vårt varumärke med leveranssäkerhet. Det är ett trevligt betyg men också ett ansvar vi måste leva upp till varje dag. Vi inser vikten av god planering, kontinuerlig dialog med alla berörda parter och varför vi måste kunna vara flexibla. Därför är vi Sveriges största, och mest leveranssäkra specialsnickeri.

Vi kan

I vår arkitektundersökning får vi högsta betyg avseende kompetens. Det beror på att vi satt kompetensen inom snickaryrket högst på agendan sedan vi startade för över 20 år sedan. Flertalet av våra snickare har gesällbrev och delar med sig av sina kunskaper – till nya medarbetare och till den kommande generationen snickare, genom vår delaktighet i Woodcraft Network.


7 punkter

Vissa av arkitekternas önskemål var återkommande. Här har vi listat de sju viktigaste:

  • Bidra med kreativitet
  • Arbeta självständigt
  • Föra en bra dialog
  • Erbjuda alternativa lösningar
  • Bidra med konstruktionslösningar
  • Vara leveranssäkra
  • Vara kompetenta