Syftet med denna policy är att säkerställa att C&D Snickeri hanterar personuppgifter i enlighet med
EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).
Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad
som ostrukturerad data.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

C&D Snickeris AB, organisationsnummer 556442-1856, är personuppgiftsansvarig för C&D Snickeris behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

C&D Snickeri behandlar personuppgifter baserat på ett antal lagliga grunder. Bland annat för att kunna fullgöra avtalet med kunder och leverantörer såsom köp och fakturering. I andra fall kan C&D Snickeri ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, det kan exempelvis gälla för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
En del av den personuppgiftsbehandling vi behandlar baseras på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller vid utskick av exempelvis nyhetsbrev.

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy för personuppgiftshantering. C&D Snickeri kan komma att spara uppgifterna längre om så behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka C&D Snickeris rättsliga intressen, tex om det pågår en juridisk process

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i vår Arkiveringspolicy

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras
till ledningen. Ledningen ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

COOKIE-FILER
C&D Snickeri använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.cdsnickeri.se samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. Informationen används för att komma ihåg eventuella val av inställningar på webbplatsen.

INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR
På www.cdsnickeri.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som C&D Snickeri inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna policy för personuppgiftshantering. C&D Snickeri tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till på www.cdsnickeri.se

KONTAKTINFORMATION
Tveka inte att kontakta C&D Snickeri om du har några frågor om denna policy eller frågor om behandlingen av dina personuppgifter