Brands & Friends

Genom att driva utvecklingsprojekt i samarbetsform med andra aktörer frotteras vi per automatik med nya idéer, nya material och nya tillverkningsmetoder. Det gör oss till pionjärer i vår bransch och det gör vårt arbete ännu roligare.