Arlanda incheckningsdisk

Arlanda incheckningsdisk, glas, rostfritt och lönn