Tekniska Museet 013

Sittgradäng med sittdynor, metallnät