Tekniska Museet 053

Vitrinmöbel, vattenförbrukning på skärm integrerat.