C&D AWARD

Hantverkskunnande, framåtanda, entreprenörskap

Stipendium till minne av Daniel Johansson och Henry Grönberg

C&D Award är ett stipendium som utdelas årligen med syfte att uppmuntra unga förmågor som på ett särskilt sätt utmärkt sig genom hantverkskunnande och framåtanda på sin resa till den trätekniska branschen.

För att tilldelas C&D Award skall den aktuella personen:
– Vara en förebild och ambassadör för framgångsrikt och ungt entreprenörskap
– Ha en långsiktig ambition med sitt engagemang
– Ha visat en studieprestation som är speciellt värd att uppmärksamma, eller till elev som genom sitt ansvarstagande och engagemang berikat sin skola samt anses vara en tillgång för den trätekniska branschutvecklingen.
– Ha fullgjort trätekniskt industri-, hantverksprogram årskurs 3, eller vara en elev som avslutar studier vid träteknisk vuxenutbildning eller motsvarande med fullständiga betyg.
– Fylla högst 30 år under nomineringsåret

Bakgrund:
Daniel Johansson (1967-2016) och Henry Grönberg (1939 – 2019), var två drivna entreprenörer med ett stort intresse inom trähantverket, entreprenörskap och affärsmannaskap. Daniel var en av grundarna till C&D Snickeri och tilldelades ett antal utmärkelser, bland annat ”Årets företagare i Falköping 1993”, ”Årets Gnosjöare 2002”. Dessutom tilldelades Daniel både gesäll- och mästarbrev som möbelsnickare.

Henry Grönberg, drev och utvecklade framgångsrikt ett flertal företag och verksamheter i och runt Falköpingsområdet. Henry utvecklade ett påtagligt affärssinne, var en god ledargestalt och visade prov på nyfikenhet, vilja och mod att utveckla framgångsrika verksamheter. Henry var även en av Daniels mentorer.

Till minne av dessa båda entreprenörer vill C&D Snickeri uppmuntra unga förmågor att föra Daniels och Henrys stafettpinne vidare

Stipendiesumma: 10 000kr/år

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE