Ansökningsförfarande

  • Nominering av stipendiat görs via särskilt blankett som finns att ladda hem på C&D Snickeris hemsida www.cdsnickeri.se
  • Sista dag för nominering av stipendiat är 30 april. Nomineringar som kommer in efter utsatt datum kommer inte att behandlas.
  • C&D Snickeris styrelse- och ledningsgrupp fattar beslut om utdelning av stipendiet på sitt sammanträde i maj och stipendiet utdelas i samband med skolans avslutning på vårterminen.
  • C&D Snickeris beslut angående stipendier kan ej överklagas. Överväganden i enskilda stipendieärenden är konfidentiella och redovisas inte.

 

Nominering

  • Nominering av studerande för stipendiet kan göras av C&D Snickeris anställda, respektive skolas/utbildningsanordnares ledning, lärare eller grupp av lärare.
  • För nominering använd skriftigt formulär avsett för nominering. Nomineringen skall innehålla en utförlig och tydlig motivering som svarar mot C&D Snickeris riktlinjer för Stipendieutdelningen. Namn och kontaktuppgifter till de som nominerar skall framgå samt vilken roll man nominerar, som lärare eller liknande.
  • Om behov finns, ska den som nominerar studerande för stipendium kunna närvara vid C&D Snickeris ledningsmöte och muntligt redogöra för sin nominering

 

Information angående lämnade uppgifter

  • Uppgifterna i nomineringen av stipendium sparas enbart av C&D Snickeri i syfte att kunna ta kontakt för att ställa kompletterande frågor för bedömningen av ansökan samt för att kunna betala ut Stipendiet. Uppgifterna sparas på ett säkert sätt utan åtkomst för obehöriga. På C&D Snickeris hemsida/Facebook samt nyhetsbrev publiceras i efterhand namn på Stipendiat och motivering, men inga övriga uppgifter publiceras.

NOMINERINGSBLANKETT 2024