Grunden för vårt arbete

Ett rent samvete

Allt vi producerar och bearbetar innebär en miljöpåverkan som vi har möjlighet att minimera. Därför arbetar C&D Snickeri efter tydliga miljömål där vårt miljöarbete ständigt förbättras. Vi förebygger föroreningar av miljön samt följer miljölagar och krav. I vårt miljöarbete är hela vår personal delaktig. Alla kan bidra i arbetet med att identifiera miljöproblem och komma med idéer om hur vi kan minska dem. Hos oss är alla miljöarbetare.

Rätt från oss

Vårt mål är att alltid motsvara kundens kvalitetsförväntningar. Det innebär att vi upprättar tydliga kvalitetsmål samt driver ett konstant förbättringsarbete som involverar hela vår personal. Det innebär också att vi kontrollerar och optimerar våra processer där allt annat än rätt kvalitet medför en åtgärd från oss. Vi är specialister med många års erfarenhet och det är vårt ansvar att nå rätt kvalitet på det vi levererar.

C&D är ackrediterade enligt ISO 9001, ISO 14001, FSC samt Achilles JQS.

FSC kreditering