Grunden för vårt arbete

Rätt från oss

Vårt mål är att alltid motsvara kundens kvalitetsförväntningar. Det innebär att vi skall upprätta tydliga kvalitetsmål samt driva ett konstant förbättringsarbete som involverar hela vår personal. Att vi kontrollerar och optimerar våra processer och att allt annat än rätt kvalitet medför en åtgärd från oss. Vi är specialister med många års erfarenhet och det är vårt ansvar att nå rätt kvalitet på det vi levererar.

Rent samvete

Allt vi producerar och bearbetar innebär en miljöpåverkan – som vi har möjlighet att minimera. Därför skall C&D Snickeri arbeta efter tydliga miljömål där vårt miljöarbete ständigt förbättras. Vi har ett ansvar att skydda miljön. Detta gör vi genom att förebygga föroreningar samt följa miljölagar och krav. I vårt miljöarbete är hela vår personal delaktig. Alla kan bidra i arbetet med att identifiera miljöproblem och bidra med idéer om hur vi kan minska dessa.

Rätt material

C & D Snickeri AB åtar sig att införa, följa och upprätthålla kraven i FSC-standaren. Detta gör vi genom att ha ett väl fungerande system för hela processen som är förankrat hos all personal och följs upp samt ständigt förbättras. Vi säkerställer även att inköp från leverantörer följer reglerna kring kontroversiella källor som innebär att vi deklarerar att vi varken direkt eller indirekt är involverade i följande aktiviteter:

  • Olaglig skogsavverkning eller handel med olagligt avverkat virke eller skogsprodukter
  • Överträdelse av traditionella och mänskliga rättigheter i skogsbruk
  • Destruktion av höga naturvärden i skogsbruk
  • Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skogsbruk
  • Införande av genetiskt modifierade organismer i skogsbruk
  • Brott mot någon av ILO: s kärnkonventioner, enligt definitionen i ILO: s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, 1998

 

C&D är ackrediterade enligt ISO 9001, ISO 14001 och FSC.

FSC kreditering