Vi har växt med varje jobb

C&D Snickeris resa började 1988 i en snickeriverkstad utanför Falköping. Två personer med en extraordinär känsla för trä startade snickeriverksamhet. Om förhållandena från början var enkla var affärsfilosofin desto mer ambitiös: att göra specialsnickerier som genomsyrades av högt kvalitetstänkande, för att på så sätt få jobba med de mest exklusiva, krävande och framförallt roliga uppdragen.

Idag, tre decennier senare, är C&D Snickeri ett av Sveriges största snickerier. De ursprungliga 50 kvm verkstad har blivit 4.000 kvm egen produktionsanläggning. Våra uppdrag passerar genom en trimmad organisation. Vi erbjuder professionell och personlig projektledning genom alla faser: från kalkyl och beredning till snickeriproduktion, ytbehandling och montering på objektet genom våra resande montörer, i Sverige såväl som övriga Europa.