”Det är inte hur du har det, utan hur du tar det”

Av Pia Hansson | Publicerat 8 december, 2017

I C&D Snickeris hälsostrategi om sundare livsstil och levnadsvanor, höll idag Lars från Arbetslivsresurs en viktig föreläsning för alla anställda. En timma ägnades åt ”Mental hälsa på jobbet” och vikten av begreppen
Förändra, Acceptans, Återhämtning, Motion, Medveten närvaro!

Dela inlägg