Ekport till Härja Kyrka

Av Pia Hansson | Publicerat 30 april, 2013

Härja Kyrka byggdes under 1100-talets första hälft.  Idag finns endast tornet kvar från denna tid. Långhuset har om och tillbyggts under 1700-talets senare del. Under 1961-62 genomgick kyrkan ytterligare en renovering.

I dagarna har C&D Snickeri restaurerat den ekport till tornet som har klarat de senaste 50 årens vindar och väder….

Dela inlägg