Filminspelning för projektet ”KOBRA”

Av Pia Hansson | Publicerat 13 april, 2018

Igår hade vi en spännande aktivitet på C&D Snickeri! Christoffer Björklund på Shortline, på uppdrag av projektet ”KOBRA”, var hos oss för inspelning av en informationsfilm.

KOBRA är ett projekt genom Skaraborgs Kommunalförbund och projektet ska öka kunskapen om regionernas kompetensbehov hos beslutsfattare, utbildningsanordnare, näringsliv och andra intressenter. Tillgängligheten av flexibla och kostnadseffektiva utbildningar ska öka. Partners inom KOBRA ska lära av varandra och göra jämförelser mellan länder och partners. Projektet ska testa och utvärdera ett arbetssätt för hållbart samarbete kring kompetensförsörjningen.
Projektledare för KOBRA i Skaraborg är Mikael Hultberg

Dela inlägg