Hållbart företagande!

Av Pia Hansson | Publicerat 26 maj, 2020

För att uppfylla kvalitetsstandarden ISO 9001 och standarden för miljöledningssytem ISO 14001 ska ledningssystemen revideras enligt bestämda intervaller! Idag pågår extern revision på plats på C&D Snickeri. Återcertifiering är omfattande då revisorer pratar med medarbetare och kunder för att få en så nyanserar och en riktig bild av vår verksamhet som möjligt! De jämför processer och rutinbeskrivningar med verkligheten! Allt i syfte att säkerställa att ledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001 och 14001 och att ledningssystemet efterlevs.

Dela inlägg