Ledarskap & medarbetarskap

Av Pia Hansson | Publicerat 21 februari, 2020

I veckan har våra ”arbetande förman” varit på fokusträff på IDC, Skövde. En eftermiddag om ledarskap och medarbetarskap med Jenny Andersson. Deltagarna fick med sig tips och verktyg för att öka motivationen i sina team.

Jennys tips för att bygga ett starkt team:
 • Sätt tydliga mål. Begränsa antalet mål då människans medvetande klarar att hålla 5 – 9 saker i medvetandet samtidigt.
 • Hjärnan har svårt att förstå ordet inte. Genom att göra målen till-formulerade förstår vi lättare och kan fokusera på rätt saker. Till exempel; ”vi ska se till att hålla ett schysst tempo” (istället för ”dra inte benen efter dej”)
 • Lyssna av behov i teamet. Exempel på bra coachande frågor: Vad vill du? Vad behöver du? Vad är viktigt för dig? Varför är det viktigt? Vad mer är viktigt?
 • Det spelar inte jättestor roll vad det är för människor ett team. Det viktiga (enligt aristoteles studie) är att ha:
  -Psycological safety – En pskykologisk tillhörighet
  -Dependability – Möjligheten att ta eget ansvar
  -Structur & clarity – Struktur och ett tydligt mål samt delmål
  -Meaning – Att känna en inre mening och att alla i teamet kan vara med och bidra
  -Impact – Känsla av det finns ett högre syfte med varför jag gör det jag gör.
 • Skapa en tydlighet genom att gemensamt i teamet svara på sex frågor:
  -Varför finns vi?
  -Hur beter vi oss?
  -Hur kommer vi lyckas?
  -Vilken business jobbar vi i?
  -Vad är viktigast just nu?
  -Vem måste göra detta?
Dela inlägg