Positivt i träbranschen….

Av Pia Hansson | Publicerat 5 mars, 2015

“Alla elever får jobb”   –    Dagens rubrik i en artikel Falköpings Tidning….
Det råder positiva framtidsutsikter för de elever som idag går på Sveriges alla träutbildningar…. det råder efterfrågan på arbetskraft inom träindustrin och i år kan alla de elever som går på Ållebergsgymnasiets industriprogram träteknik erbjudas feriearbete på antingen Kinnarps eller på något av samverkansföretagen.
Glad framtid för träindustrin…… ?

Dela inlägg