Yrkessvenska på C&D Snickeri

Av Pia Hansson | Publicerat 2 oktober, 2019

Under hösten pågår kompetensstärkande insatser på C&D Snickeri. Detta i form av utbildning i yrkessvenska med företagsspecifikt innehåll. En gång i veckan kommer pedagog Mattias från utbildningsföretaget Eductus till oss och under hans ledning utvecklar han C&D Snickeris medarbetares språkliga kapacitet och förmåga i yrkessvenska.

Syftet bakom insatsen är att medarbetaren självständigt ska kunna kommunicera och interagera språkligt på arbetsplatsen och därmed i större utsträckning bidra till att C&D Snickeri når sina uppsatta mål. Insatsen syftar vidare till att förstärka medarbetarens möjligheter att etablera sig i det svenska samhället och på så sätt få en långsiktig försörjning.

Veckans uppdrag för deltagarna Ahmad och Mohammad har varit att med ord och bild beskriva arbetsmoment och detaljer som man just nu arbetar med.

Dela inlägg