C&D Snickeri investerar till maskinparken

Av Elin Lans | Publicerat 6 maj, 2014

Senaste investeringen till C&D Snickeris maskinpark är en 5-axlig CNC-maskin från italienska Masterwood. Fördelen med 5-axliga CNC-maskiner är att verktyget kan ställas i alla vinklar för åtkomlighet, optimala skärförhållanden och optimal precision. Moderna fräsmaskiner styrs digitalt genom CNC-styrning. Programmen kan skrivas direkt in i fräsmaskinens styrsystem eller programmeras via ett CAM-system som är ett applikationsprogram där fräsprogrammet utarbetas och verifieras grafiskt med hjälp av en tredimensionell datamodell.

I skrivande stund går C&D Snickeris nya CNC-maskin på fullvarv i ett komplext inredningsprojekt som kräver exakt bearbetning av skivmaterial.

Screenshot_CDSnickeri

Konstruktörens trådmodell i CAM-applikationen….

Fräst_CDSnickeri

…blir korrekt frästa sektioner i den 5-axliga CNC-maskinen

Dela inlägg