C&D Snickeri kikar på omvärlden

Av Elin Lans | Publicerat 17 februari, 2011

Under 2010 genomförde C&D Snickeri en omvärldsanalys i samarbete med PR-byrån informedia – med syfte att identifiera behoven hos de uppdragsgivare företaget är beroende av – arkitekter, byggherrar och projektbolag. Undersökningen ledde till intressanta iakttagelser, däribland skillnaderna mellan de olika intervjugrupperna: bland arkitekterna märktes önskemål om hög kreativitet, självständighet och en bra dialog med snickeriet. Byggnadsingenjörerna och projektörerna efterfrågade i större utsträckning att snickeriet har förmåga att hålla leveranstider och kan leverera exakt det som efterfrågas. En viktig del i undersökningen var att identifiera vad varumärket C&D Snickeri förknippas med. Här var betygsuttryck om säkra leveranser, proffsighet, kreativitet och hög kvalitet glädjande nog återkommande – ett bevis på att C&D Snickeris strategiarbete sker i rätt riktning. Undersökningen visade också att närmare 80% av de befintliga uppdragsgivarna skulle rekommendera C&D Snickeri till andra.

Man fann även brister – till exempel det faktum att kännedomen om C&D Snickeri är låg bland nyutbildade och yngre arkitekter. För att stävja detta problem har företaget redan satsat på större närvaro vid landets arkitektubildningar.

– Omvärldsanalysen har gett oss en bra brief för att fortsätta förbättra våra egenskaper som en bra leverantör och samarbetspartner. Detta arbete har inget slut – men det är glädjande att se att vårt tidigare arbete gett positivt resultat på flera områden, kommenterar Daniel Johansson, VD på C&D Snickeri.

Dela inlägg