Domstolarna i Jönköping

Av Elin Lans | Publicerat 13 februari, 2013

domstol_cdsnickeri

SVERIGES DOMSTOLAR omorganiserar sig för att bli modernare, säkrare och mer tillgängliga. Domstolarna på Västra Kajen i Jönköping är ett exempel på detta. Här har arkitektkontoret

YELLON ritat en byggnad på uppdrag av FASTIGHETSAKTIEBOLAGET NORRPORTEN. Yellon har format en ljus kombination av metall och glas – en kreativ lek med rättsväsendets kontrastfyllda tillvaro där domstolarnas dömande verksamhet ställs mot dess tolkningar av vad som är rätt eller fel. Detta återspeglas i byggnadens aluminiumklädda fasad med svagt veckade fasadkassetter som skapar ett ständigt föränderligt skuggspel i skiftande gråskala.

Interiören, till skillnad från den hårda exteriören, domineras av varma, träklädda ytor i mjuka former. C&D Snickeri har fått vara med och leverera en spännande lösning i form av digitaltryckta lagtexter på rå MDF – ett projekt som engagerat domstolarnas medarbetare i jakten på ”den perfekta lagtexten”. Det som på avstånd ser ut som ett fanérmönster framträder på nära håll som utvalda delar ur sex stycken lagtexter i olika färger. Ta därför en extra titt om du besöker byggnaden…

På uppdrag av SKANSKA JÖNKÖPING har C&D även levererat trappinklädnader och valvkantsträcken.

 

Dela inlägg