Färgstark arkitektur i Lindholmen Science Park

Av Elin Lans | Publicerat 30 augusti, 2011

Lindholmen_cdsnickeri

Lindholmen_cdsnickeri

Under hösten 2011 räknar Chalmers med att kunna flytta in i Kuggen, ett hus för innovation och entreprenörskap, knutet till Lindholmen Science Park i Göteborg. Fastigheten, som är ritad av arkitekt Gert Wingårdh, är ett runt hus i fem våningar med kuggdrevsinspirerad fasad där byggnaden växer i yta ju högre upp man kommer. I fastigheten har men velat skapa en kreativ miljö med nya mötesplatser för studenter, lärare, forskare och näringsliv. Byggnaden är också ett exempel på hur man kan använda innovativa byggmaterial och samtidigt optimera en låg energiförbrukning. En spännande lösning är till exempel det raster som ger övervåningarna skugga – en avskärmning som rör sig efter solen, vars motorer drivs av solenergi.

Kuggen har väckt uppmärksamhet. Under internationella fastighetsmässan MIPIM i Cannes fick Kuggen pris i klassen ”Sustainable buildings” och projektet valdes ut som ett av två bland 300 anmälda i tävlingen Future projects awards.

C&D Snickeri har blivit involverade i det spännande projektet. Nyligen levererades ledstänger till byggnadens omfattande spiraltrappa.

Dela inlägg