Inredning till Ulls hus

Av Elin Lans | Publicerat 1 december, 2015

SLU, SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, har verksamhet över hela Sverige. Men deras nybygge ULLS HUS på Campus Ultuna i Uppsala är byggnaden alla talar om för stunden. Huset invigdes i september 2015 och rymmer idag administration och ledning tillsammans med det nya forsknings- och utbildningsklustret för landskap och samhälle. Ulls hus ska också inrymma ritsalar, gemensamma undervisningslokaler och kontor.

I Ulls hus utgör trä en betydande del av både stomme och inredning. Huset har en till stora delar exponerad trästomme där man eftersträvat att uttrycka ”svensk lantbrukstradition i mix med modern forskning”. Den synliga bärande stommen känner man från gamla ladugårdar och magasin. Tekniken att bygga i massivträ blir allt vanligare igen, inte minst tack vare den ökande miljömedvetenheten – trä är ett klimatneutralt material. Även på fasaderna finns ett stort inslag av trä. Huset är klätt med stående panel i kärngran som målats i matt kulör. Entrévåningen har en stor rymd och den transparenta utformningen är tänkt att ge liv och rörelse i samspel med de omgivande kommunikationsstråken.

Entréplanets husdjup är 18 m och våningshöjden 4,5 m för att stora publika rum som entréer, ritsalar, gradängsalar och pausytor ska kunna rymmas. C&D Snickeri har levererat inredning, som till exempel husets dominerande trappa, receptionsdisk, vägg och takpaneler mm. AHRBOM & PARTNER står för husets utformning och C&D Snickeris uppdragsgivare är PEAB.

Ulls_Hus_trappa_ledstång
Ulls_Hus_trappa_ledstång
Dela inlägg