Nya kontor till IP-Only i Stockholm och Uppsala

Av Elin Lans | Publicerat 15 februari, 2016

IP-ONLY AB är en svensk infrastrukturoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden. Bolaget har sedan tidigare sitt huvudkontor beläget i Uppsala. När IP-Only nu ökar takten i sin utbyggnad av fiber behövs mer plats för expansion.

”IP-Only storsatsar på utbyggnaden av en öppen och neutral fiberinfrastruktur över hela Sverige. Att vi nu flyttar in i nya större lokaler är en del av den satsningen, då vi ser behov av att anställa fler personer de närmaste åren för att hålla uppe takten i fiberutbyggnaden”, säger IP-Onlys VD Mikael Philipsson.

Uppsala-arkitekterna Werket fick i uppdrag att ta fram ett inredningskoncept och göra hyresgästanpassningar till IP-Onlys nya kontor i Uppsala och i Stockholm.

Här bygger konceptet på företagets specifika behov. Det har skapats miljöer för olika typer av arbete; arbete i projekt, drop-down platser och tysta miljöer för enskilt arbete, enligt ett aktivitetsbaserat tänk. Specialsnickerierna, levererade av C&D Snickeri, har fått en framträdande roll i inredningen. Med hjälp av dessa har man kunnat skapa unika miljöer som tar hänsyn till och utnyttjar de båda lokalernas styrkor och egenheter. Uppdragsgivare: Werket Arkitekter och IP-Only AB.

Kontor_receptionsdisk_IPOnly
Kontor_receptionsdisk_IPOnly
Dela inlägg