Parametrisk design från Chalmers

Av Elin Lans | Publicerat 30 augusti, 2011

chalmers_cdsnickeri

C&D Snickeri har under det senaste året deltagit i ett spännande samarbetsprojekt med Chalmers. Femton chalmerister på den tvärvetenskapliga arkitekt- och civilingenjörsutbildningen Arkitektur och teknik, masterprogrammet Building & Detail visade nyligen upp sin scenistallation på Rösshka muséet i Göteborg, ”From file to Factory”.

Installationen är utformad med så kallad parametrisk design. Det innebär att formen styrs genom att ett antal parametrar definieras i en digital modell. Därefter exporteras data ur modellen vilket i sin tur styr tillverkningen av byggnadsmaterialet. Materialet i detta fall består av tolv millimeter tjock plywood. Varken lim eller skruv har använts vid konstruktionen eftersom den mjukt vågformade scenbakgrunden lätt ska kunna monteras ned och byggas upp igen.

C&D Snickeri som stött och sponsrat projektet har bidragit med teknisk support under planeringsarbetet  för att slutligen utföra programmeringsarbete och utfräsning av byggbitarna. Detta projekt har även engagerat andra företag och institutioner som arkitektföretaget Tengbom, Unit arkitektur, bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna och Röhsska.

Eleverna har sammanställt projektet i en video som finns att ta del av här!

Dela inlägg