Pia engagerar sig i STYN

Av Elin Lans | Publicerat 11 december, 2013

C&D Snickeri är nu genom medarbetaren PIA HANSSON engagerade i STYN – vilket står för Stoppmöbel- och Träindustrins Yrkesnämnd. Yrkesnämnden träffas för att gemensamt driva och säkerställa en god yrkesutbildning i landet. På nämndens agenda står bland annat avtal mellan TMF och aktuella fackförbund men även punkter som teknikcollege, maskinkörkortet och yrkes SM. Framförallt avhandlas kontinuerligt den stora frågan: rekrytering av elever till träindustriella utbildningar, det vill säga träindustrins framtid!

Dela inlägg