Pia till Möbelriksdagen i Växjö

Av Elin Lans | Publicerat 15 februari, 2016

Den 12 januari samlades branschen inför Möbelriksdagen på Linnéuniversitetet i Växjö. På dagordningen stod framförallt den utmaning möbelbranschen står inför: en tuff internationell konkurrens, pågående generationsskiften och svårigheten att rekrytera kvalificerad personal. Det sistnämnda är ett område som C&D Snickeri under lång tid varit engagerade i.

Bland de inbjudna fanns C&D Snickeris Pia Hansson som bidrog med sin expertis i paneldebatten om kompetensförsörjning: ”Var hittar industrin morgondagens arbetskraft?”

”Trä- och möbelindustrin står för sin största utmaning någonsin, att rekrytera kompetens. Branschen måste avsätta resurser, visa upp sig och stärka sina arbetsgivarvarumärken. För dagens unga är vi helt okända”, berättar Pia Hansson.

Dela inlägg