Säkra möbler till Rättpsykiatrin

Av Elin Lans | Publicerat 21 maj, 2013

Under det gångna året har C&D Snickeri levererat specialkonstruerad inredning till tre rättspsykiatriska anstalter runt om i Sverige, Göteborgs rättspsykiatri, Rågården, som hör till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Falköpings rättspsykiatri och till Helix rättspsykiatri i Huddinge. Helix, som ritats av BSK Arkitekter, blev också utnämnt till vinnare av årets byggen 2013.

När ombyggnaden av Falköpings rättspsykiatri planerades strävade man efter att skapa en hemtrevlig miljö och tona ner de bitar som är vaktande. Samtidigt som anstalten måste vara en trygg och säker vårdmiljö och arbetsplats. Greger Karlsson, enhetschef för rättspsykiatrin, berättar att genomsnittstiden för vårdtider är sex år, vilket gör att anstalten för många blir som ett hem. Han är övertygad om att den mjuka och trevliga miljö de skapat i och med ombyggnaden är en bättre vårdmiljö för patienterna än en anläggning i grå betong. Greger Karlsson berättar att både patienter och anställda fått vara med och tycka inför ombyggnaden.

– De flesta önskemål har vi kunnat möta, så som eget rum med dusch och toalett samt innergårdar och möjligheten att kunna gå ut på gården på egen hand. C&D Snickeri fick uppgiften att vara med och ta fram inredning till olika utrymmen på anstalten med briefen att möblemanget skulle vara tryggt och säkert utifrån kriminalvårdens regler, utan att det syns. C&D Snickeri har levererat sängar, sittbänkar och väggfasta bokhyllor i ek till ca 25 patientrum. Även till anstaltens konferensrum har väggfasta bokhyllor i ek levererats samt receptionsdisken till receptionen.

Vid tillverkning av inredning för miljöer med särskilda behov, som i detta fall, finns också höga krav på säkerhet och kompetens – både C&D Snickeri och företagets montörer blev godkända av rikspolisstyrelsen innan ordern. Att leverera inredning för miljöer med särskilda krav har genom åren blivit en av C&D Snickeris specialiteter.

Dela inlägg