Segerstedthuset i Uppsala

Av Pia Hansson | Publicerat 25 september, 2017

Under våren 2017 var det klart för inflyttning i ett av Uppsalas större byggprojekt under senare tid – UPPSALA UNIVERSITETS SEGERSTEDTHUSET. Huset, som förutom att inrymma
arbetsplatser för universitetsledningen och förvaltningen, är tänkt att med sin placering och utformning vara lätt nåbar för anställda, studenter och besökare.
Tanken med utformningen är att man genom en öppen och välkomnande byggnad ska kunna bidra till att integrera området bättre i stadsmiljön och med de omgivande kultur minnena. Placeringen kräver en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet, som kan berika stadsbilden med respekt för den kulturhistoriska miljön och samtidigt representera hela det moderna Uppsala universitet, menar ägaren akademiska hus.
Huset har fått sitt namn efter Torgny T:son Segerstedt (1908-1999), rektor vid Uppsala universitet 1955–1978.
Ansvarigt arkitektkontor är danska 3XN.
C&D Snickeri har på uppdrag av NCC levererat en 12 meter lång receptionsdisk gjord i planskuren vitek och Corian samt sittgradänger och portaler.

Dela inlägg