Arcam

Arcam startades efter ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola 1997 och när de 2016 köptes upp av GE fanns stora planer på tillväxt som deras befintliga lokaler inte kunde leva upp till. Valet av en ny lokal föll på Elanders lokaler i Mölnlycke företagspark. Utifrån Arcams behov gjordes en total ombyggnad invändigt liksom en tillbyggnad för lager och logistik.

Arcam i Mölnlycke utsågs till en hedrande andra plats i tävlingen Sveriges snyggaste kontor 2019. C&D Snickeri har levererat en specialfräst överliggare i ek i en ny stor trappa. Överliggaren matchades in i form och färg med en befintlig del för att bevara det som fanns på plats.

Arkitekt, bygg och inredning: Gestalt arkitektur