Hags

HAGS är en global leverantör av utomhusprodukter såsom klätterställningar, lekplatsutrustning, träningsutrustning, parkmöbler och flytbryggor.

C&D snickeri formaterar och ytbehandlar olika skivmaterial till HAGS

 

Foto:Hags

Andra projekt som kanske kan vara intressanta

Per Bergman

Per Bergman, Försäljning/Ledning C&D Snickeri
Vill du veta mer om projektet?

Kontakta mig!