Ekofisk, SMOE


Beställare:
Sembcorp Marine Offshore Platforms Pte. Ltd.

Om projektet: C&D Snickeri har levererat inredning till de gemensamma utrymmena i boendedelen på en oljeplattform vid det Norska oljefältet Ekofisk
Det är hög standard med exklusiva material och speciella normer för sjöfart och offshore med brandklassning, ljudklassning och särskild dokumentation.