Popup Bibliotek

Pop up-biblioteket är ett mobilt bibliotek som tillverkats åt Järfälla Bibliotek i syfte att möta barnen som i vanliga fall inte besöker ett bibliotek. Det består av ett litet färgglatt hus på en vagn med massor av lådor och hemliga luckor som innehåller böcker, spel, utklädningskläder och andra överraskningar. Pop up-biblioteket har tagits fram efter workshops med barn och unga i kommunen. De har kommit med önskemål om funktioner och användningsområden. Ord som rörelse, överraskningar, färger och lustfylld har format vad som nu är Järfälla biblioteks pop up-bibliotek.

Robert Löf

Robert Löf, projektledare på C&D Snickeri
Vill du veta mer om projektet?

Kontakta mig!