Teaterhögskolan


Objekt:
Teaterhögskolan

Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Fakta: Väggpaneler i brandimpregnerad poppel med ljudabsorbenter, kulörmålad receptionsdisk och karosseripaneler av furu.