Ulls Hus


En modern kunskapsmiljö andas trä.
Ulls hus i Uppsala inrymmer Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Här har de skapat en central byggnad på Campus Ulltuna med plats för administration, forskning och utbildning. Entréplanets husdjup är 18 meter och våningshöjden 4, 5 meter för att publika rum som ritsalar, gradängssalar och pausytor ska präglas av ljus och transparens. Djup och våningshöjd avtar sedan med kontorsytorna högre upp i byggnaden.

Arkitekt: Ahrbom & Partner

Om projektet:
C&D Snickeri har levererat stora delar av interiören som exempelvis vägg- och takpaneler, receptionsdisk samt husets dominerande trappa i ljus, 3-skiktslimmad granpanel. För att kunna previsualisera slutresultatet av trappan byggde vi till en början en fullskaleprototyp i vår verkstad, vilket vår beställare uppskattade mycket. Att en så stor del av byggnaden har uppförts i massivträ, går hand i hand med den ökande miljömedvetenheten, en del av universitetets profil.

Sagt om projektet:
”Att bygga i massivträ är alltid en utmaning. Det kräver stort hantverkskunnande och en bra känsla för trä. Den här byggnaden både doftar gott och är behaglig att ta på. Och den har verkligen ett utseende som speglar vår nutid.”
Robert Löf, projektledare på C&D Snickeri.

Andra projekt som kanske kan vara intressanta

Robert Löf

Robert Löf, Projektledare C&D Snickeri
Vill du veta mer om projektet

Kontakta mig!