Weland AB

Weland AB är ett familjeföretag med fabrik och huvudkontor i Smålandsstenar, som tillverkar och levererar spiraltrappor, raka trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. Nyligen har man byggt nytt kontor och nya personalutrymmen.

Om projektet:
C&D Snickeri har tillverkat omklädningsskåp i ek specialdesignade för Welands behov med kundens egna rostfria socklar. Kontoren inreds också med specialinredning i ek från oss. Skrivbord och skåp.