Chalmers Samhällsbyggnad

Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har genomgått en förändring som ska leda till ökad samverkan och stärkt integration. I denna satsning ingick en omfattande ombyggnad av befintliga lokaler. Ambitionen var att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket är en teknisk utmaning i en gammal byggnad. Resultatet är en attraktiv akademisk miljö med många både formella och informella mötesplatser.

Arkitekt: CaseStudio och White arkitekter

Om projektet:
C&D Snickeri har tillverkat både fast och lös inredning till interiören. I detta märks bland annat väggpaneler och ett stort antal hyllor. Hyllorna med sina hutchar är lätt vitpigmenterade och tillverkade i 3-5-skiktslimmad furulamell. Ljust, funktionellt och tidlöst.

 

Andra projekt som kanske kan vara intressanta